Nyhetsrum


Coapps, CoCrisis, CoYards & CoBoats

Om CoApps i media

Om CoCrisis i media

Om CoBoats i media

Om CoYards i media

Om Coapps Communication AB

CoApps Communication har i samråd med med försäkringsbolag, polis, företag, kommuner, myndigheter och experter inom säkerhet, skolsäkerhet, IT, kommunikation och krishantering utvecklat smarta och krypterade kommunikationsplattformar som enkelt nås via en app på mobila enheter eller via en webbläsare på datorer.

När behovet är som störst, tid är en bristvara och information måste ut till många på en gång skapar CoApps plattformar struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda finns. 

Kontaktpersoner

Alexis Nicou
VD
Alexis Nicou
CoApps