2019-08-29 17:00Nyheter

Svalövs kommun väljer krisappen CoCrisis

null

Svalövs kommun har valt plattformen Cocrisis, som är framtagen av Coapps Communication AB, för att digitalisera sin kriskommunikation och krishantering.

Parterna har tecknat ett treårsavtal med möjlighet för kommunens alla anställda att använda applikationen.

Systemet är en plattform för kommunens verksamheter att internt kommunicera vid incidenter och vid krishantering.

- Vid en allvarlig händelse, såsom exempelvis strömavbrott, skogsbrand, allvarlig händelse i skolmiljö och hot mot personal är det viktigt att snabbt nå ut med rätt information till rätt personer, var de än befinner sig. En digitalisering av kommunens krishantering gör oss betydligt effektivare i krisens alla skeden, säger Niklas Schörling, Beredskaps- och säkerhetssamordnare på Svalövs kommun.

Omvärlden förändras snabbt genom klimatförändringar, ökade hotbilder och motsättningar varvid kommunen på många sätt behöver optimera sin krishantering. Stödet som Svalövs kommun nu valt för sin krishantering är den krypterade applikationen CoCrisis, som på kort tid fått stor uppmärksamhet och används av flera företag, kommuner, skolor och myndigheter. Plattformen nås enkelt via en app på en mobil enhet eller via en webbläsare på en dator.

- Cocrisis är en kundefterfrågad och skräddarsydd plattform framtagen av experter inom kommunikation, krisberedskap och säkerhet tillsammans med kunderna. Med plattformen kan Svalövs kommun enkelt samla hela sin incidenthantering på ett och samma ställe, säger Alexis Nicou, VD CoApps Communication.

Källa: http://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2019/2019-08-28-svalovs-kommun-valjer-krisappen-cocrisis.htmlOm Coapps AB

CoApps Communication har i samråd med med försäkringsbolag, polis, företag, kommuner, myndigheter och experter inom säkerhet, skolsäkerhet, IT, kommunikation och krishantering utvecklat smarta och krypterade kommunikationsplattformar som enkelt nås via en app på mobila enheter eller via en webbläsare på datorer. När behovet är som störst, tid är en bristvara och information måste ut till många på en gång skapar CoApps plattformar struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda finns. CoCrisis är en B2B plattform för kommunikation samt incident- och krishantering och har på kort tid fått stor uppmärksamhet. Den kundefterfrågade och krypterade applikationen används idag av flera företag, kommuner, skolor och myndigheter. Här kan verksamheter enkelt uppfylla alla arbetsmiljökrav genom att samla och strukturera sin incidenthantering på ett och samma ställe samt effektivisera sin kommunikation, in- och utlarmning etc. CoYards är skräddarsydd för kommunikation kring Grannsamverkan som är den enskilt viktigaste metoden för att förebygga bostadsrelaterade brott. Coyards har idag tiotusentals användare utspridda över hela Sverige. CoBoats är skräddarsydd för Båtsamverkan och används idag av över 300 båtklubbar i Sverige för kommunikation kring allt som rör hamnen, båtrelaterade brott, stormar, olyckor, efterlysningar m.m. I både CoYards och CoBoats finns specialframtagna funktioner för Polis och myndigheter så att dessa snabbt kan nå utvalda medborgare/mottagare i utvalda områden med viktig information.

Kontaktpersoner

Alexis Nicou
VD
Alexis Nicou