2019-04-16 00:24Nyheter

Tomelilla ingår avtal för ny krisapp

null

Ett nytt hjälpmedel vid krissituationer är på gång till kommunen. Det är applikationen Cocrisis som väntar tas i bruk efter sommaren. Avtalet för 3 år har just skrivits under.

Kommunchef Britt-Marie Börjesson skrev i dagarna på ett 3-årsavtal med företaget Coapps Communication som ligger bakom krisappen Cocrisis. Verktyget ska nu byggas upp och implementeras i den kommunala verksamheten. Enligt säkerhetssamordnare Dan Bengtsson är troligen inte i bruk förrän efter sommaren.

– Vår tanke är att börja använda systemet som en kommunikationsplattform för POSOM (krisgrupp och utbildare av krishantering). Det möjliggör en betydligt enklare inlarmning och meddelandeväxling där det även går att samla checklistor och annat så det blir tillgängligt för alla som behöver det, säger han.

Läs mer på Ystad Lokaltidning:

http://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-04-16/-Tomelilla-ing%C3%A5r-avtal-f%C3%B6r-ny-krisapp-4694611.htmlOm Coapps AB

CoApps Communication har i samråd med med försäkringsbolag, polis, företag, kommuner, myndigheter och experter inom säkerhet, skolsäkerhet, IT, kommunikation och krishantering utvecklat smarta och krypterade kommunikationsplattformar som enkelt nås via en app på mobila enheter eller via en webbläsare på datorer. När behovet är som störst, tid är en bristvara och information måste ut till många på en gång skapar CoApps plattformar struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda finns. CoCrisis är en B2B plattform för kommunikation samt incident- och krishantering och har på kort tid fått stor uppmärksamhet. Den kundefterfrågade och krypterade applikationen används idag av flera företag, kommuner, skolor och myndigheter. Här kan verksamheter enkelt uppfylla alla arbetsmiljökrav genom att samla och strukturera sin incidenthantering på ett och samma ställe samt effektivisera sin kommunikation, in- och utlarmning etc. CoYards är skräddarsydd för kommunikation kring Grannsamverkan som är den enskilt viktigaste metoden för att förebygga bostadsrelaterade brott. Coyards har idag tiotusentals användare utspridda över hela Sverige. CoBoats är skräddarsydd för Båtsamverkan och används idag av över 300 båtklubbar i Sverige för kommunikation kring allt som rör hamnen, båtrelaterade brott, stormar, olyckor, efterlysningar m.m. I både CoYards och CoBoats finns specialframtagna funktioner för Polis och myndigheter så att dessa snabbt kan nå utvalda medborgare/mottagare i utvalda områden med viktig information.

Kontaktpersoner

Alexis Nicou
VD
Alexis Nicou