2018-05-15 00:18Pressmeddelande

Eslövs kommun väljer CoCrisis som krishanteringssystem

Eslövs kommun väljer Cocrisis som krishanteringssystemEslövs kommun väljer Cocrisis som krishanteringssystem

Eslövs kommun har efter en omfattande utvärdering och upphandling ingått avtal med CoApps AB avseende plattformen CoCrisis.

Utmaningen vid allvarliga incidenter och krissituationer är att snabbt få ut viktig information till relevanta mottagare och att dessa kan kommunicera tillbaka i en och samma plattform. Det är även viktigt att alla har tillgång till aktuella dokument, checklistor och planer. Krishanteringssystemet CoCrisis är lösningen på dessa utmaningar.

CoCrisis är en användarvänlig och säker plattform som möjliggör krypterad kommunikation med möjligheten att koppla ihop två eller fler grupper i en och samma diskussionstråd, masskommunikation till samtliga inom organisationen, larmknapp, dokumentfunktion, "Jag är ok”-knapp, tydliga gruppstrukturer med specifika behörigheter samt delbara checklistor som kan skapas realtid. Plattformen är framtagen i samråd med experter inom säkerhet, krisberedskap, offentlig verksamhet samt skola och kan användas till vardags, i förberedande syfte (krisövning) och vid krishantering.

”Vi är mycket glada att även Eslövs kommun valt att använda sig utav vår lösning för att effektivisera sin krishantering och kriskommunikation. Den krävande kravspecifikationen och noggranna utvärderingen som Eslövs kommun har gjort visar att Cocrisis är ett ledande krishanteringssystem med fokus på säkerhet, funktionalitet och enkelhet”, säger Alexis Nicou, VD på CoApps AB.


Ämnen: CoCrisis

Om Coapps AB

CoApps Communication har i samråd med med försäkringsbolag, polis, företag, kommuner, myndigheter och experter inom säkerhet, skolsäkerhet, IT, kommunikation och krishantering utvecklat smarta och krypterade kommunikationsplattformar som enkelt nås via en app på mobila enheter eller via en webbläsare på datorer. När behovet är som störst, tid är en bristvara och information måste ut till många på en gång skapar CoApps plattformar struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda finns. CoCrisis är en B2B plattform för kommunikation samt incident- och krishantering och har på kort tid fått stor uppmärksamhet. Den kundefterfrågade och krypterade applikationen används idag av flera företag, kommuner, skolor och myndigheter. Här kan verksamheter enkelt uppfylla alla arbetsmiljökrav genom att samla och strukturera sin incidenthantering på ett och samma ställe samt effektivisera sin kommunikation, in- och utlarmning etc. CoYards är skräddarsydd för kommunikation kring Grannsamverkan som är den enskilt viktigaste metoden för att förebygga bostadsrelaterade brott. Coyards har idag tiotusentals användare utspridda över hela Sverige. CoBoats är skräddarsydd för Båtsamverkan och används idag av över 300 båtklubbar i Sverige för kommunikation kring allt som rör hamnen, båtrelaterade brott, stormar, olyckor, efterlysningar m.m. I både CoYards och CoBoats finns specialframtagna funktioner för Polis och myndigheter så att dessa snabbt kan nå utvalda medborgare/mottagare i utvalda områden med viktig information.

Kontaktpersoner

Alexis Nicou
VD
Alexis Nicou