CoYards

CoYards är skräddarsydd för kommunikation kring Grannsamverkan som är den enskilt viktigaste metoden för att förebygga bostadsrelaterade brott. Coyards har idag tiotusentals användare utspridda över hela Sverige. I både CoYards finns specialframtagna funktioner för Polis och myndigheter så att dessa snabbt kan nå utvalda medborgare/mottagare i utvalda områden med viktig information.